Žižkův sbor NO CČSH v Červeném Kostelci


Náboženská obec CČSH
v Červeném Kostelci

Najdete nás na adrese:
manželů Burdychových 305
549 41 Červený Kostelec
tel.: 775 917 893
http://ckostelec.ccshhk.cz
mail: ckostelec@ccshhk.cz


Hynek Široký Kněz - farář1920 - 1921 a 1923 - 1930
Václav Zeman Kněz - farář1921 - 1923
Jaroslav Staněk Kněz - farář1930 - 1946
Vladimír Vyskočil Kněz - farář1948 - 1948
František Benda Kněz - farář1948 - 1950
Josef Babický Kněz - farář1950 - 1956
Vladimír Novák Kněz - farář1956 - 1972
Miloslava PellyováKněz - farářka1973 - 2007
pomocná farářka2008 - 2016
Mgr. Zuzana KolářováJáhen2005 - 2007
Mgr. Vojtěch BaslJáhen2006
Mgr. David Smetana Kněz - farář od roku - 2007
Kněží působící v naší obci

Vstup pro administraci © RS NO CČSH v Červeném Kostelci 2015 designed by Vladimír Kábrt